Projekty z UE

Za zgłoszenie do Projektu uznaje się przekazanie formularza zgłoszeniowego JST (stanowiący załącznik nr 1). Wypełnione dokumenty prosimy przesłać w formie skanu na skrzynkę e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, prosimy o przesłanie do siedziby Beneficjenta (Euro Innowacje sp. z o.o., ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań) oryginału Formularza zgłoszeniowego JST wraz z Umową uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej załącznik nr 3).

Formularze zgłoszeniowe uczestników – kadry kierowniczej i pracowników samorządowych prosimy o przesłanie w drugiej kolejności tuż przed rozpoczęciem szkoleń z zakresu Obsługi Inwestora w Samorządzie.

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

 

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Stefania Jaroniewska – Młodszy specjalista ds. realizacji projektów (tel.: 508 098 042, e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com