Projekty z UE

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE – ŚCIEŻKA II

Informujemy, że w związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 roku w ramach DRUGIEJ ŚCIEŻKI, poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_druga ścieżka

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE – ŚCIEŻKA II

Informujemy, że w związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2022 roku w ramach DRUGIEJ ŚCIEŻKI, poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_druga ścieżka

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH II ŚCIEŻKI WSPARCIA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 maja 2021 r. zakończył się nabór do II ścieżki wsparcia realizowanej w ramach projektu ,,Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”Poniżej znajduje się Lista rankingowa JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w II ścieżce Projektu:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w II ścieżce

 

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU – II  ścieżka wsparcia do dnia 13.05.2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja do II ścieżki wsparcia w ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” została przedłużona do dnia 13.05.2021r. Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w rekrutacji.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz korzyści wynikających z udziału w Projekcie.

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU – II  ścieżka wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do II ścieżki wsparcia w ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”. Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego do udziału w projekcie!

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach  II ŚCIEŻKI przyjmowany będzie w terminie: od 30 kwietnia 2021 r.  do 7 maja 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com do dnia
7 maja 2021 r.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Informacji w zakresie rekrutacji do II ścieżki udziela:

Karolina Skoczylas-Binkowska, tel: 502 739 638, e. mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com

 

Poniżej znajdują się niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:

0_Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_druga ścieżka

1. Formularz zgłoszeniowy JST DRUGA ŚCIEŻKA ŁÓDZKIE

2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika pracownik samorządowy DRUGA ŚCIEŻKA

3. Kryteria kwalifikacji JST do DRUGIEJ ŚCIEŻKI

4. Kryteria kwalifikacji JST due diligence

5. Lista kontrolna wymogi do wdrożenia standardów

6. Umowa uczestnictwa w projekcie DRUGA ŚCIEŻKA

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Informujemy, że w związku z realizacją w ramach Projektu szkoleń zdalnych w ramach PIERWSZEJ ŚCIEŻKI, tj. Szkoleń ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie dla 225 pracowników z 80 JST, poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Za zgłoszenie do Projektu uznaje się przekazanie formularza zgłoszeniowego JST (stanowiący załącznik nr 1). Wypełnione dokumenty prosimy przesłać w formie skanu na skrzynkę e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, prosimy o przesłanie do siedziby Beneficjenta (Euro Innowacje sp. z o.o., ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań) oryginału Formularza zgłoszeniowego JST wraz z Umową uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej załącznik nr 3).

Formularze zgłoszeniowe uczestników – kadry kierowniczej i pracowników samorządowych prosimy o przesłanie w drugiej kolejności tuż przed rozpoczęciem szkoleń z zakresu Obsługi Inwestora w Samorządzie.

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

 

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Stefania Jaroniewska – Młodszy specjalista ds. realizacji projektów (tel.: 508 098 042, e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com