Projekty z UE

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH OD WRZEŚNIA 2018r.

Harmonogram Bytów 13.12.2018

Harmonogram Bytów 13.11.2018

Harmonogram szkoleń – Bytów – 24.10.2018

Harmonogram szkoleń – Bytów

 

INFORMACJA O KONTYNUACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO – 14.06.2018r.

Niniejszym zawiadamiamy, że kontynuujemy proces rekrutacji w Biurze Projektu w Bytowie.

W okresie od 15 czerwca 2018 r.  do 22 czerwca 2018 r.   prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2018 r. dla modułów:

1) Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

2) Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie

3) Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu

4) Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne.

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_segment 1

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_segment 2

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_segment 4

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_segment 5

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram Bytów

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU.

10.05.2018 r.

Zamieszczamy poniżej zaktualizowane harmonogramy:

Harmonogram Bytów – 10.05.2018

Harmonogram szkoleń – Kierownicy_Bytów-10.05.2018

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od  7 maja do  14 maja  2018 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla trzech grup kierowniczych K1, K2 i K3, które będą realizowane od 21 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załacznik_4_Harmonogram Bytów – Kierownicy

Harmonogram szkoleń – Kierownicy_Bytów

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

 

Klaudia Wałdoch
Specjalista ds. współpracy z partnerami
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
77-100 Bytów
e-mail: klaudia.waldoch@powiatbytowski.pl
tel: 59 822 80 04