Projekty z UE

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE – ŚCIEŻKA II

Informujemy, że w związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 roku w ramach DRUGIEJ ŚCIEŻKI, poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_druga ścieżka 

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE – ŚCIEŻKA II

Informujemy, że w związku z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2022 roku w ramach DRUGIEJ ŚCIEŻKI, poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_druga ścieżka

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH II ŚCIEŻKI WSPARCIA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. zakończył się nabór do II ścieżki wsparcia realizowanej w ramach projektu ,,Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”Poniżej znajduje się Lista rankingowa JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w II ścieżce Projektu:

Lista rekrutacyjna II ścieżka wsparcia kujawsko-pomorskie 

 

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU – II  ścieżka wsparcia do dnia 23.04.2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja do II ścieżki wsparcia w ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” została przedłużona do dnia 23.04.2021r. Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w rekrutacji.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz korzyści wynikających z udziału w Projekcie.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU – II  ścieżka wsparcia do dnia 16.04.2021r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do II ścieżki wsparcia w ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” została przedłużona do dnia 16.04.2021r. Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w rekrutacji.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz korzyści wynikających z udziału w Projekcie.

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU – II  ścieżka wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 marca 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do II ścieżki wsparcia w ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”. Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie!

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach  II ŚCIEŻKI przyjmowany będzie w terminie: od 31 marca 2021 r.  do 12 kwietnia 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com do dnia
12 kwietnia 2021 r.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Informacji w zakresie rekrutacji do II ścieżki udziela:

Karolina Skoczylas-Binkowska, tel: 502 739 638, e. mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com

 

Poniżej znajdują się niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU- II ścieżka wsparcia

Informujemy, że REKRUTACJA do II ŚCIEŻKI –  trwać będzie od 31 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. 

Za zgłoszenie się JST do drugiej ścieżki projektu uznaje się przekazanie w wyżej wskazanym terminie do Beneficjenta na adres e.mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com – skanu Formularza zgłoszeniowego JST do uczestnictwa w drugiej ścieżce (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie_DRUGA SCIEŻKA).

Do udziału w II ŚCIEŻCE – mogą przystąpić wszystkie JST z obszaru województwa kujawsko–pomorskiego, które:

 1. zrealizowały udział w pierwszej ścieżce projektu zgodnie z Umową,
 2. dysponują min. 1 ofertą inwestycyjną, stanowiącą grunty własne lub należące do prywatnych właścicieli typu brownfield (nieruchomość zabudowana) i/lub greenfield (nieruchomość niezabudowana) ze względu na wymóg wprowadzenia przynajmniej jednej oferty lokalizacyjnej znajdującej się na terenie obszaru terytorialnego JST do generatora ofert inwestycyjnych,
 3. oddelegują do udziału w drugiej ścieżce 3 pracowników samorządowych odpowiedzialnych za działania z zakresu obsługi inwestora (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe będzie oddelegowanie przez JST innej liczby pracowników).

Do najważniejszych działań realizowanych w ramach II ścieżki należą:

 1. Szkolenia z zakresu potrzeb wdrażania standardów obsługi inwestora. Na szkoleniach poruszone zostaną następujące tematy:
  • Promocja JST w pigułce (Jak stworzyć dobre materiały promocyjne? Strona internetowa przyjazna dla inwestora).
  • Prezentacja ofert inwestycyjnych (Oferta inwestycyjna- towar, który chcemy sprzedać. Generator ofert inwestycyjnych jako narzędzie do obsługi  inwestora).
 2. Doradztwo indywidualne w zakresie wdrożenia standardów obsługi Inwestora przez JST w wyznaczonym Punkcie Obsługi Inwestora (POI). Usługi doradcze będą prowadzone w formule zdalnej i/lub stacjonarnej dla pracowników zajmujących się obsługą inwestora w JST.
 3. Wdrożenie lub modernizacja procedury obsługi inwestora w JST w tym m.in.:
  • wykonane zostaną i poddane obróbce zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert inwestycyjnych typu brownfield i/lub greenfield,
  • przygotowane zostaną foldery dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej,
  • wykonany zostanie komplet opisu stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.),
  • dokonana zostanie analiza przedtransakcyjna terenów typu „due diligence”,
  • zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami.
 4.  Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych.
 5. Przeprowadzenie końcowych audytów w JST.

Poniżej znajdują się niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Informacji w zakresie rekrutacji do II ścieżki udziela:

Karolina Skoczylas-Binkowska, tel: 502 739 638, e. mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Informujemy, że w związku z realizacją w ramach Projektu szkoleń zdalnych w ramach PIERWSZEJ ŚCIEŻKI, tj. Szkoleń ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie dla 225 pracowników z 80 JST , poniżej przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bardzo prosimy wszystkie JST biorące udział w projekcie o zapoznanie się z Regulaminem.

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_aktualizacja_kuj-pom

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU

Za zgłoszenie do Projektu uznaje się przekazanie formularza zgłoszeniowego JST (stanowiący załącznik nr 1). Wypełnione dokumenty prosimy przesłać w formie skanu na skrzynkę e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, prosimy o przesłanie do siedziby Beneficjenta (Euro Innowacje sp. z o.o., ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań) oryginału Formularza zgłoszeniowego JST wraz z Umową uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej załącznik nr 3).

Formularze zgłoszeniowe uczestników – kadry kierowniczej i pracowników samorządowych prosimy o przesłanie w drugiej kolejności tuż przed rozpoczęciem szkoleń z zakresu Obsługi Inwestora w Samorządzie.

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

 

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Stefania Jaroniewska – Młodszy specjalista ds. realizacji projektów: tel: 508 098 042, e-mail: s.jaroniewska@euroinnowacje.com