Projekty z UE

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 19 lipca do  26 lipca 2019 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia 2 – dniowego szkolenia (warsztat wyjazdowy) z zakresu:

  • Zarządzania jakością obsługi klienta dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w JST

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2_Zgłoszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 3_Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU.

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ OD WRZEŚNIA 2018

Harmonogram szkoleń – Piła – 30.10.2018

Harmonogram szkoleń – Piła – 24.10.2018

Harmonogram Piła od września

 

INFORMACJA O KONTYNUACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO – 14.06.2018r.

Niniejszym zawiadamiamy, że kontynuujemy proces rekrutacji w Biurze Projektu w Pile.

W okresie od 20 czerwca 2018 r.  do 27 czerwca 2018 r.   prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia rozpoczynające się w III kwartale 2018 r. dla modułów:

1)  Moduł 1 – Segment 1- Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych

2)  Moduł 2 – Segment 2 – Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie

3)  Moduł 4 – Segment 4 – Pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną urzędu

4)  Moduł 5 – Segment 5 – Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się  przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne.

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgłoszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK_segment 1

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK_segment 2

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK_segment 4

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK_segment 5

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram Piła

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU.

10.05.2018 r.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane harmonogramy:

Harmonogram Piła-10.05.2018

Harmonogram szkoleń – Kierownicy_Piła_10.05.2018

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od  2 maja do  9 maja  2018 r. rozpoczynamy  proces rekrutacji uczestników projektu dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowych szkoleń pracowników samorządowych dla czterech grup kierowniczych K1, K2, K3 i K4, które będą realizowane od 14 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty.

Załączniki:

Załącznik 1_Delegowanie pracownika do projektu_PRACODAWCA

Załącznik 2a_Zgloszenie uczestnictwa do projektu_PRACOWNIK

Załącznik 2b_Ankieta deficytów kompetencji_PRACOWNIK

Załącznik 3_Rownosciowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik_4_Harmonogram Piła – Kierownicy

Harmonogram szkoleń – Kierownicy_Piła

 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji jak również dokumenty rekrutacyjne należy kierować do BIURA PROJEKTU, które reprezentuje Pani:

Renata Olejnik
Specjalista ds. współpracy z partnerami
Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
ue@powiat.pila.pl
Tel: 693 200 133